POLITIKA JAKOSTI společnosti CARBIDE MORAVA s.r.o.


#

Naše motto?

C arbide Morava je založena na předvídavosti potřeb zákazníka a jeho trhu a na základě těchto znalostí mít připraveno v potřebné kvalitě co největší množství komponentů v pravý čas za co nejpříznivější cenu a co nejvýhodnějších platebních podmínek.

Carbide Morava klade velký význam na udržování a neustálé zdokonalování systému řízení jakosti pro zabezpečení trvalých nadstandardních podmínek při dosahování rychlosti, kvality, poskytování přiměřených platebních podmínek a příznivé ceny dodávaných produktů. Zavedeným systémem řízení jakosti chceme dosáhnout důvěry naších stávajících i potencionálních zákazníků v naše schopnosti poskytnout nejlepší možné dodací termíny používané požadované při realizaci zakázek, a tím dosahovat vysokých kvalitativních standardů všech dodávek v době, kdy výrobní kapacity výrobců tyto nadstandardní podmínky neumožňují

Dodržování popsaných činností v příručce jakosti ve společnosti je symbolem serióznosti a stability vůči zákazníkovi a našim zaměstnancům. Zajišťuje systémový přístup ke všem zainteresovaným subjektům zakázek a zamezuje výskytu náhodných neshod.

Záměrem společnosti je vytvoření vysoce motivačního prostředí s iniciativním zapojením všech zaměstnanců do péče o rozvoj své osobní i profesní kvality.

Společnost CARBIDE MORAVA s.r.o. splňuje požadavky normy ISO 9001:2008